Zasady prawidłowego montażu drzwi

I. CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Drzwi należy montować w budynkach w których zakończono “mokre” prace budowlane, po wykonaniu i wyschnięciu tynków i posadzek. Na czas wykończeniowych prac budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć drzwi przed działaniem: farb, tynków, środków chemicznych oraz zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia.

Aby prawidłowo zamontować drzwi, należy wykonać szereg czynności wstępnych mających na celu: – ustalenie stanu w jakim znajdują się drzwi, – sprawdzenie zawartości kompletu elementów niezbędnych do montażu i eksploatacji stolarki drzwiowej. Postępowanie według poniżej zamieszczonej instrukcji montażu stolarki drzwiowej jest warunkiem koniecznym obowiązywania gwarancji.

II. MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ

Drzwi muszą zostać prawidłowo wbudowane, aby sprawnie funkcjonowały i nie uległy szybkiemu zużyciu. Zaleca się dokonywanie montażu przez zespół przeszkolonych pracowników specjalizujących się w montażu stolarki otworowej. Od prawidłowego montażu zależy działanie wszystkich elementów wyrobu, np. utrzymanie pionu i poziomu, odpowiedni ścisk na ościeżnicę, zapobieganie wygięciom i niesprawnemu funkcjonowaniu mechanizmów.

Montując stolarkę we własnym zakresie lub przez firmy nieupoważnione przez producenta, należy stosować się do wskazówek zawartych w dalszej części Instrukcji.

Ze względu na bardzo duże znaczenie prawidłowego i pewnego zamocowania stolarki drzwiowej należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta stolarki w zakresie doboru odpowiednich środków montażowych.

Twój styl - drzwi drewniane Stolpaw

O drzwiach wiemy wszystko, bo zajmujemy się nimi od ponad 30 lat. Doskonałą jakość drewna połączyliśmy z wysokimi standardami produkcji i montażu drzwi. Dzięki temu naszym Klientom oddajemy produkt z gwarancją doskonałej trwałości na lata.