Montaż drzwi pasywnych

Montaż drzwi pasywnych

1 Wygładzić płaszczyzny montażowe na ścianie budynku.

2 Oczyścić płaszczyzny montażowe z zabrudzeń i kurzu przy pomocy szczotki.

3a, 3b Zagruntować płaszczyzny montażowe na ścianie konstrukcyjnej przy pomocy środka gruntującego AT 140.

4 Pomiar ościeżnicy.

5 >Pomiar szerokości otworu.

6 Przyciąć elementy nośne PR 007 przy pomocy piły tarczowej do odpowiednich długości i oznakować poszczególne odcinki tak aby ułatwić ich instalację w wyznaczonych wcześniej miejscach na ścianie budynku. Pionowy element nośny PR 007 należy dociąć na długość dłuższą o około 210 mm od szerokości całkowitej drzwi.

7 Wstępne nawiercanie elementów nośnych PR 007 wiertłem ф 6 oraz wykonanie nawiertów w murze pod śruby montażowe o średnicy 7,5 mm i długości 152 mm. Minimalna odległość nawiertu pod śrubę od krawędzi elementu nośnego PR 007 nie powinna być mniejsza niż 20 mm.

8 Rozwiercić powierzchniowo otwory na wkręty montażowe (rozwiertakiem lub wiertłem do konfirmantów).

9 Oczyścić z kurzu i pozostałości po zwiercinach wszystkie płaszczyzny elementów nośnych PR 007 i muru.

10 Zagruntować podkładem gruntującym AT 140 przy użyciu pędzla płaszczyzny montażowe elementów nośnych PR 007 w miejscach nakładania kleju szybkowiążącego SP 340.

11a, 11b Nakładanie kleju szybkowiążącego SP 340 przy użyciu pistoletu do mas o wysokiej gęstości ( pistolet pneumatyczny lub akumulatorowy). Pistolet należy utrzymywać w pozycji pionowej do płaszczyzny elementów nośnych PR 007.Klej nakładamy w sposób ciągły ( dwie wstęgi) tak aby po przyklejeniu do muru tworzył 18 mm powierzchni klejącej. Po nałożeniu kleju element nośny PR 007 należy zamontować w czasie nieprzekraczającym 6 minut.

12 Docisnąć właściwy odcinek elementu nośnego PR 007 do odpowiadającego mu zagruntowanego odcinka płaszczyzny montażu na ścianie budynku.

13 Dociśnięty do ściany odcinek należy wypoziomować.

14a Dociśnięty i wypoziomowany odcinek elementu nośnego PR 007 należy trwale połączyć ze ścianą konstrukcyjną przy użyciu wkrętów montażowych o średnicy 7,5 mm i długości 152 mm.

14b, 14c, 14d, 14e Montaż pozostałych elementów nośnych.

15a, 15b, 15c Uzupełnienie szpachelką brakującego kleju SP 340 między elementami nośnymi PR 007.

16a, 16b, 16c Montaż poszerzenia BKV.

17 Montaż taśmy rozprężnej illbruck TP 652 kolorem białym do wewnątrz budynku, zwracając szczególną uwagę na połączenie płaszczyzny taśmy w narożach(taśma powinna wystawać w górnej części ościeżnicy na całej szerokości otworu montażowego).

18 Ustawienie ościeżnicy pomiędzy elementami nośnymi PR 007 za pomocą klinów(luz montażowy powinien wynosić 15 mm na stronę). Po zaklinowaniu należy założyć skrzydło i sprawdzić przyleganie skrzydła do ościeżnicy.

19a, 19b, 19c, 19d, 19e Wykonanie otworów pod śruby dyblujące o wymiarach 6,5 mm X 90 mm, śruby dyblujące należy wkręcić na długość minimum 40 mm w elementy nośne PR 007 wkręcając 3 śruby w element pionowy ościeżnicy i 1 śrubę w poziomy element ościeżnicy (śruby należy wkręcić pod uszczelkę około 30 cm od góry i od dołu oraz jednej w środku).

20a, 20b, 20c Demontaż maskującej listwy progowej i dyblowanie progu 2 śrubami dyblującymi 6,5 mm X 90 mm.

21a, 21b, 21c, 21d Przyklejenie elementów docieplających PR 008 klejem SP 340.

22 Uszczelnienie na styku lica drzwi z profilem docieplającym PR 008 powinni wykonać fachowcy od ocieplania budynków. Węgarek powinien zachodzić maksymalnie do 10 mm na ościeżnice w przypadku drzwi otwieranych do środka i nie więcej niż 5 mm w przypadku drzwi otwieranych na zewnątrz.

Twój styl - drzwi drewniane Stolpaw

O drzwiach wiemy wszystko, bo zajmujemy się nimi od ponad 30 lat. Doskonałą jakość drewna połączyliśmy z wysokimi standardami produkcji i montażu drzwi. Dzięki temu naszym Klientom oddajemy produkt z gwarancją doskonałej trwałości na lata.